Salarisadministratie

Lees de loonstrook goed

Iedere medewerker krijgt het één keer per maand: de loonstrook. Hoe lees ik mijn loonstrook correct? En wat zijn populaire fouten om op te letten?

Een goede loonadministratie is belangrijk voor iedereen die in het beroepsleven betrokken is: voor werknemers, werkgevers en de Belastingdienst. Want in dit document van één of twee pagina’s staat in zwart-wit hoeveel belasting er wordt ingehouden op uw loon en hoeveel geld uw werkgever voor u aan de pensioenverzekering betaalt.

Wat staat er op de loonstrook?

Wat er op de loonstrook staat, wordt natuurlijk niet aan het toeval overgelaten. In Duitsland is bijvoorbeeld wat er op het formulier staat duidelijk wettelijk geregeld. Artikel 108 van de handelsregelgeving stelt een minimumnorm waaraan elke werkgever moet voldoen. Op elke loonstrook is onder meer de volgende inhoud verplicht:

Persoonlijke gegevens

 • De naam en het adres van de werkgever
 • Naam, adres en geboortedatum van de werknemer
 • het Sociaal Fiscaal Nummer van de werknemer
 • de socialezekerheidssleutel
 • de datum van indiensttreding
 • de boekhoudperiode en het aantal heffings- en socialezekerheidsdagen dat daarin is opgenomen

belastinggegevens

 • de belastingschijf
 • kinderbijslag
 • indien van toepassing, belastingverminderingen of belastingtoeslagen
 • het fiscaal identificatienummer
 • het brutoloon: dit is uw belastbaar loon vóór aftrek van belastingen en premies

Belastingen en inhoudingen

 • de wettelijke inhoudingen op het bruto inkomen
 • Werknemersbijdragen aan wettelijke ziektekosten-, pensioen- en langdurige zorgverzekeringen
 • de werkgeversbijdrage voor de bijdragen aan de vrijwillige of particuliere ziektekosten- en langdurige zorgverzekering of een beroepspensioenregeling netto vergoeding
 • het uiteindelijke bedrag dat na aftrek van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op uw rekening wordt gestort

U moet deze fouten vermijden bij het maken van de salarisadministratie

Kijk als werknemer regelmatig goed naar je loonstrook. Want ook gewetensvolle werkgevers kunnen fouten maken, bijvoorbeeld door technische mankementen of onjuiste informatie. Dit kan u geld kosten en problemen opleveren met de belastingdienst of uw werkgever. Om dit te voorkomen, dient u altijd goed op de loonstrook te kijken. Er sluipen relatief vaak fouten binnen met de volgende punten:

Inkomstenbelasting

Hoeveel belasting u betaalt, hangt niet alleen af ​​van de hoogte van uw inkomen, maar ook van uw burgerlijke staat. Als u gaat trouwen of een kind krijgt, verandert ook uw belastingklasse. Na een huwelijk of echtscheiding geeft de verantwoordelijke registratieautoriteit de gegevens automatisch door aan de belastingdienst. Het kan ook zijn dat u met een formulier een wijziging van de belastingklasse moet aanvragen bij de belastingdienst. Controleer in ieder geval op de loonstrook of uw belastingklasse up-to-date is.

Belastingaftrek

Fiscale aftrekposten verlagen het belastbaar inkomen van werknemers. Met name de basisaftrek en de kinderbijslag voor ouders zijn van belang. Hoewel ze geen betrekking hebben op het maandsalaris maar op het jaarinkomen, dienen de toeslagen correct op de loonstrook te worden vermeld.

Sociale zekerheidsbijdragen

Het deel van uw salaris dat naar pensioen-, ziektekosten-, werkloosheids- en langdurige zorgverzekeringen gaat, is afhankelijk van de socialezekerheidssleutel. Het wordt ook wel de DEUEV-sleutel genoemd in de loonadministratie. Deze sleutel wordt gebruikt om de socialezekerheidsbijdragen te berekenen. Dit is een viercijferig nummer (één voor elk socialezekerheidsstelsel), voor de meeste werknemers is het 1111. Het nummer is anders voor kortlopende werknemers of mini-jobbers. Dit is belangrijk om in gedachten te houden bij het bekijken van de loonstrook.